2de graad finaliteit doorstroom

Bedrijfswetenschappen – optie IT of optie talen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Als leerling Bedrijfswetenschappen toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je verbanden tussen leerinhouden.  Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

We bieden als school twee opties aan binnen de studierichting Bedrijfswetenschappen, een optie IT en een optie talen. Zo kan je nog meer verdiepen naar eigen interesse en liggen verdere studiewegen voor jou breed open. Kies je voor Duits en Spaans of eerder voor IT?

Iets voor jou?
Je hebt:

  • interesse in ondernemen en economie
  • voeling met IT
  • inzicht in complexere leerinhouden

Wat erna?

In de derde graad is Bedrijfswetenschappen of Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen een logisch vervolg van je opleiding. Deze studierichtingen bereiden je voor op verder studeren in het hoger onderwijs. Voor de hand liggende keuzes zijn daar bijvoorbeeld Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, International Affairs of Sociaaleconomische wetenschappen, maar denk ook aan het brede veld van professionele bacheloropleidingen of het onderwijs.


De lessentabel voor het eerste jaar ziet er zo uit: