2de graad dubbele finaliteit

Bedrijf en organisatie

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten. Leerlingen uit Bedrijf en Organisatie maken kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi. Ze verdiepen zich in bedrijfseconomische concepten en processen vanuit concrete voorbeelden.

Iets voor jou?
Je hebt:
  • interesse in ondernemen
  • een commerciële ingesteldheid
  • enige affiniteit met cijfers
Wat erna?
In de derde graad is Bedrijfsorganisatie of Applicatie- en databeheer binnen onze school een logisch vervolg van je opleiding. Deze studierichtingen bereiden je voor op een professionele bachelor in het hoger onderwijs. Een voor de hand liggende keuze is daar bijvoorbeeld Office- of Bedrijfsmanagement, maar denk ook aan het brede veld van professionele bacheloropleidingen of het onderwijs. Aan het einde van de derde graad verwerf je de beroepskwalificatie Boekhoudkundig assistent en HR-assistent, waarmee je ook rechtstreeks kan doorstromen naar de arbeidsmarkt.


Taal en communicatie

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze legt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. In onze school ga je daarenboven ook in het Spaans aan de slag. De leerlingen ontdekken verschillende soorten, vormen en componenten van communicatie; ze reflecteren op communicatie- en persoonlijkheidsstijlen van zichzelf en van anderen. De studierichting vormt leerlingen in het ondersteunen van communicatieprojecten en -acties, rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie.
Een leerling Taal en communicatie is sociaal vaardig, heeft een sterk taalgevoel en drukt zich graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen. Hij/zij heeft interesse in communicatie en media en is nieuwsgierig naar andere culturen.
Zie jij het als een uitdaging om zelf communicatieproducten te ontwerpen en de planning en uitvoering van communicatieprojecten te ondersteunen?

Iets voor jou?
Je bent:
  • sociaal vaardig
  • vlot in moderne talen
  • nieuwsgierig naar andere culturen
  • geïnteresseerd in communicatie en media
Wat erna?
In de derde graad is Taal en communicatie een logisch vervolg van je opleiding. Deze studierichting bereidt je voor op een professionele bachelor in het hoger onderwijs. Een voor de hand liggende keuze is daar bijvoorbeeld Communicatiemanagement, Officemanagement of Journalistiek, maar denk ook aan het brede veld van professionele bacheloropleidingen of het onderwijs. Aan het einde van de derde graad verwerf je de beroepskwalificatie Polyvalent taal- en communicatieassistent, waarmee je ook rechtstreeks kan doorstromen naar de arbeidsmarkt.De lesuren die tussen haakjes zijn geplaatst betreffen keuzeuren.