Leerlingbegeleiding


Verbindende klassfeer onder de begeleiding van een zorgzaam titularisteam

Wij zetten als school sterk in op een veilig klasklimaat waar alle leerlingen tot leren kunnen komen. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het “zit-dat-zo”-lesuur, een peter-meterwerking en de gouden weken met verbindende activiteiten. Ook wordt aan de hand van themadagen ingezet op relevante maatschappelijke uitdagingen binnen de leefwereld van de jongeren. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze school een veilige plaats is waar iedereen zich thuis kan voelen en kan groeien.

Ons leerkrachtenteam staat zeer dicht bij de leerlingen waardoor zij een laagdrempelig eerste aanspreekpunt zijn voor leerlingen.


Leerlingbegeleiding

In onze school staat er steeds een team van leerlingbegeleiders klaar bij wie je terecht kan met vragen, twijfels of problemen. Ook wanneer er nood is aan meer langdurige begeleiding of ondersteuning kan je bij onze leerlingbegeleiding terecht. Leerlingbegeleiders zijn niet opgedeeld per graad waardoor dezelfde persoon met je kan meelopen, je hele schoolloopbaan lang.

Wij helpen je indien nodig ook om de stap te zetten naar externe partners zoals CLB, ondersteuningsnetwerk,…


Leerzorg

Binnen onze school is er veel aandacht voor leerzorg voor alle leerlingen. Zo organiseren we begeleide studie voor de leerlingen in de eerste graad, wordt er tijdens de zit-dat-zo-lessen aandacht geschonken aan plannen en organiseren, aan leren leren, de voorbereiding op de proefwerken, hoe je geheugen werkt, leerstrategieën,… Tijdens de proefwerken is elke klas een tijdklas waardoor alle leerlingen indien nodig een extra half uur tijd kunnen krijgen voor het maken van hun proefwerk.


Wanneer leren minder vlot verloopt door dyslexie, dyscalculie of een andere zorg, dan gaan we samen op zoek met de leerling, ouders en leerkrachten wat er extra nodig is om tot leren te kunnen komen. Indien nodig kan tijdens de proefwerken gebruik gemaakt worden van het zorglokaal waar er extra ondersteuning geboden wordt.