3de graad finaliteit arbeidsmarkt

Onthaal, organisatie en sales

Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Iets voor jou?
Je bent:

  • communicatief
  • administratief sterk
  • handig met ICT
  • nauwgezet in je werk

Wat erna?

De studierichting Onthaal, organisatie en sales leidt tot de beroepskwalificaties Winkelverkoper en Administratief medewerker onthaal. Daarmee ben je voorbereid om dadelijk aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

 

Onthaal en recreatie

Onthaal en recreatie is een praktische studierichting binnen de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen leren omgaan met recreanten en bezoekers: ze onthalen en informeren. Hiervoor verwerven ze de nodige communicatieve vaardigheden in Nederlands, Frans, Engels en Duits. Ze leren binnen de recreatieve context diverse activiteiten voor te bereiden en te ondersteunen voor doelgroepen van alle leeftijden, samenstelling en interesses. Daarbij staat veiligheid voorop. Ze controleren en onderhouden bovendien de nodige materialen en infrastructuur.

In Onthaal en recreatie ligt de focus op het begeleiden van een brede variatie van vrijetijdsactiviteiten. Verder bevat Onthaal en recreatie een belangrijk luik waar de leerlingen onthaaltaken leren uitvoeren in uiteenlopende contexten en waar eveneens een aantal administratieve taken aangeleerd worden.

Deze studierichting wordt in het vijfde jaar aangeboden vanaf schooljaar 2024-2025, in het zesde jaar vanaf schooljaar 2025-2026.

Iets voor jou?
Je bent:

  • taalgevoelig
  • sociaal vaardig
  • creatief
  • graag actief bezig

Wat erna?

De studierichting Onthaal en recreatie leidt tot de beroepskwalificaties Onthaalmedewerker en Recreatief medewerker. Daarmee ben je voorbereid om dadelijk aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.Binnen het vak Oriëntatie kan je in het vijfde jaar kiezen voor twee niveaus Spaans, toegepaste esthetica of deelname aan een internationaal project (onder voorbehoud van het aantal plaatsen).

In het zesde jaar breiden we de keuzemogelijkheden onder het vak Oriëntatie uit naar een pakket op maat van jouw talenten!