3de graad finaliteit doorstroom

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Iets voor jou?
Je hebt:

  • interesse in ondernemen en economie
  • voeling met IT
  • inzicht in complexere leerinhouden

Wat erna?

Deze studierichting Bedrijfswetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs: een academische bachelor in hetzelfde studiedomein, maar ook  professionele bachelors in andere studiedomeinen. Voor de hand liggende keuzes zijn bijvoorbeeld Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, International Affairs of Sociaaleconomische wetenschappen.

 

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een pakket bedrijfswetenschappen en informaticawetenschappen. Voor Bedrijfswetenschappen gaat het onder meer om organisatievormen en fiscale gevolgen, de financiering van bedrijfsactiviteiten en de financiële gezondheid van een onderneming en (juridische) aspecten rond e-commerce. Informaticawetenschappen omvat een vergelijkende studie van algoritmes en datastructuren, het programmeren van numerieke methodes, softwareontwikkeling in een objectgeoriënteerde omgeving, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van softwareapplicaties van analyse tot implementatie.

Iets voor jou?
Je hebt:

  • interesse in ondernemen
  • sterke voeling met IT
  • technisch-wetenschappelijk inzicht

Wat erna?

Deze studierichting Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs: een academische bachelor in hetzelfde studiedomein, maar ook  professionele bachelors in andere studiedomeinen. Voor de hand liggende keuzes zijn bijvoorbeeld Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, maar uiteraard ook Informatica.Binnen het vak Oriëntatie kan je in het vijfde jaar kiezen voor twee niveaus Spaans, toegepaste esthetica of deelname aan een internationaal project (onder voorbehoud van het aantal plaatsen).

In het zesde jaar breiden we de keuzemogelijkheden onder het vak Oriëntatie uit naar een pakket op maat van jouw talenten!