VIOLET LAPTOPPROJECT

Voor Iedere Ondernemende Leerling Een lapTop!

   Laptop bestellen - Klik hier    

Troeven

In onze maatschappij zijn ICT-toepassingen niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Als IT-school past Immaculata zich voortdurend aan de evoluties in het digitale landschap aan. Daarom hebben we een ICT-project met een persoonlijk leertoestel uitgewerkt op maat van onze school en onze leerlingen.

Enkele troeven van ons VIOLET laptopproject op een rijtje:

 • Elke leerling beschikt op elk moment over een krachtige leeromgeving.

 • We maken onze leerlingen mediawijs en leren hen met een kritische blik kijken naar online informatie.

 • We werken voortdurend aan de digitale geletterdheid van onze leerlingen, niet enkel als doel op zich, maar ook als aanvulling en verrijking op de klassieke manier van les volgen en studeren.

 • Er wordt gericht gewerkt aan ICT-vaardigheden die een sterke troef op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven vormen.

 • Er is geen discriminatie want elke leerling werkt op hetzelfde toestel.

Praktisch

1e Graad

In de eerste graad moet geen laptop aangekocht worden. De toestellen worden ingezet tijdens de lessen dankzij onze laptopkarren. Elke leerling werkt op een vast toestel dat steeds op school blijft. De toestellen zijn permanent ter beschikking, leerlingen worden ontlast aangezien ze geen laptop mee naar huis moeten nemen én de laptop wordt elke dag op school opgeladen. Verder moet elke leerling dankzij onze laptopkarren slechts één laptop aankopen tijdens de ganse schoolcarrière.

2e & 3e Graad

Vanaf het derde jaar dient elke leerling verplicht een laptop aan te kopen. We bieden via ons laptopproject bewust een robuuste laptop uit het business gamma aan. Deze toestellen zijn ideaal om dikwijls getransporteerd te worden en dagelijks verschillende keren open en dicht te klappen.

Prijs

Afhankelijk van het moment waarop een leerling start op onze school varieert de prijs van een toestel. Onderstaande prijzen zijn richtprijzen voor schooljaar 2024-2025.

 • Ook bij een afbetalingsplan is de laptop op het einde van de rit eigendom van de leerling.

 • Als een leerling 14 dagen na de levering van zijn toestel beslist om niet te starten in de school dan kunt u de laptop inleveren zonder kosten.

Wat is inbegrepen?

In de aankoop- en afbetalingsprijs zit voor schooljaar 2024-2025 het business-toestel Lenovo Thinkbook 14 G6 inbegrepen. De belangrijkste specificaties:

 • Processor: Ryzen 3 (7330U)

 • 8 GB RAM

 • 256 GB SSD

 • Full HD (14”)

 • Wi-Fi 6

Verder zijn ook inbegrepen in bovenvermelde prijzen:

 • Beschermhoes

 • Verzekering tegen defecten buiten garantie (val-, waterschade, …) met franchise van € 39,-.

 • Diefstalverzekering met franchise van € 39,-.

 • Garantie op de batterij.

 • Directe hulp op school bij technische problemen.

 • Hulp bij technische problemen in vakantieperiodes.

 • Onmiddellijk vervangtoestel.

NIEUW VANAF 1 SEPTEMBER 2024

 • Wanneer u een laptop huurt, is het niet langer nodig om bij het verlaten van de school de resterende huur in één keer te voldoen als u besluit het apparaat te behouden. U kunt de huur voortzetten en aan het einde van de huurperiode wordt u de eigenaar van het apparaat.
 • De waarborg die betaald moet worden bij aanvang van het huurcontract is verlaagd naar vier maanden huur.
 • De verbrekingsvergoeding die verschuldigd was bij het voortijdig beëindigen van het huurcontract zonder de wens het apparaat te behouden, is verlaagd en gelijkgesteld met de betaalde waarborg.
 • De huurprijzen zijn vast gedurende de looptijd van de overeenkomst en niet onderhevig aan indexatie.

Veelgestelde vragen

In onze maatschappij zijn ICT-toepassingen niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Dit heeft een grote weerslag op de eindtermen en de leerdoelen van het secundair onderwijs en op onze manier van communiceren en informeren. Als IT-school past Immaculata zich voortdurend aan de evoluties in het digitale landschap aan. Daarom hebben we een ICT-project met een persoonlijk leertoestel uitgewerkt op maat van onze school en onze leerlingen.

Bijna alle leerplannen van het secundair onderwijs in Vlaanderen leggen een belangrijk accent op ICT-integratie. ICT wordt dan vaak niet gezien als doel op zich, maar wel als aanvulling om de klassieke manier van lesgegeven te verrijken. Dit is ook de visie van Immaculata. We zullen steeds het beste leermiddel kiezen om het leerproces te sturen.

Ons leerplatform Smartschool en Office365 met Teams staan centraal in ons schoolleven. Smartschool is het primaire communicatiemiddel (berichten) voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is ook een adequaat planningsmiddel (kalender en agenda) en het ideale hulpmiddel om ons zorgbeleid te ondersteunen (leerlingvolgsysteem). Door ook de evaluatiegegevens (skore) en de afwezigheden te registreren via Smartschool kunnen we de begeleiding van de leerlingen nog kwalitatiever onderbouwen. Bovendien ondersteunen Smartschool en Office365 op een interactieve manier het leerproces van de leerlingen. Verder gebruiken steeds meer leerkrachten Smartschool en Teams om leerstof met de leerlingen te delen. De klassieke manier van lesgeven wordt aangevuld met digitale toepassingen. Dit is zeker een meerwaarde voor elke leerling.

Hij/zij gebruikt Smartschool en Teams in de klas, maar zeker ook thuis. Zowel leerlingen als ouders hebben toegang tot Smartschool en worden actief betrokken bij het schoolse leven en het leerproces.

Naast de verschillende leerplatformen komt er ook steeds meer educatieve software op de markt. Ook hier zien we heel wat kansen om het leerproces te verdiepen. Bijkomend voordeel van ICT-integratie is dat leerlingen bewust, tijdens de lessen, hun ICT-vaardigheden kunnen ontwikkelen en bijschaven.

Via digitale hulpmiddelen krijgen we een beter zicht op het leerrendement van de leerling, zodat de leerkrachten gerichter - hetzij individueel of klassikaal - kunnen bijsturen. Ook het zorgbeleid kan op deze manier kwalitatiever worden ondersteund.

Ook thuis verwachten we dat een leerling over een computer beschikt om Smartschool te raadplegen, opdrachten te maken, teksten te schrijven en oefeningen te maken. De ervaring leert ons dat dit niet in elk gezin evident is.

Ook al geloven we rotsvast in ICT-integratie in het lesgebeuren, toch zal de laptop niet in elke les een plaats krijgen. We kiezen steeds resoluut voor de beste aanpak; die wordt niet altijd door de laptop ondersteund. De leerkracht en vakgroep bewaren hier de autonomie.