Inschrijven eerste jaar

Aanmelden

Inschrijven in het eerste jaar voor schooljaar 2024-2025 gebeurt via een aanmeldingsprocedure. Het moment van aanmelding is niet van belang. Tickets worden in willekeurige volgorde toegekend nadat de voorrangsregels worden toegepast. Zowel in 1A als in 1B zijn de plaatsen beperkt.

De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 25 maart 2024, 9 uur tot en met 19 april 2024, 12 uur, via deze link.

De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 13 mei 2024 bekend gemaakt. 

Voorrangsregeling

Broers en zussen van onze eigen leerlingen en de kinderen van het personeel melden eveneens aan tijdens de aanmeldingsperiode van maandag 25 maart 2024 tot en met vrijdag 19 april 2024. Voor hen is de voorrangsregeling van toepassing.

Toewijzen tickets

De tickets worden na afsluiten van de aanmeldingsperiode toegewezen. Je zal een automatische e-mail ontvangen waarin wordt meegedeeld of je een ticket hebt verkregen of je op de wachtlijst staat. Je rangorde in de wachtlijst zal ook worden vermeld in dit bericht.

Kinderen van éénzelfde leefentiteit dienen afzonderlijk aangemeld te worden. Indien slechts aan één kind een ticket wordt toegewezen, kan de school beslissen om het niet toegewezen kind in te schrijven onder overcapaciteit.

Indien je een ticket verkregen hebt, zal je in de week van 22 april 2024 een e-mail ontvangen van onze school met informatie over het verdere verloop van de inschrijving. Je wordt alvast uitgenodigd op onze opendeurdag van 4 mei.

Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 14 mei 2024 tot en met 10 juni 2024. Tickets die niet verzilverd of afgestaan zijn op maandag 10 juni 2024, zullen vervallen en automatisch toegekend worden aan de eerstvolgende op de wachtlijst.

U kan steeds bijkomende informatie verkrijgen over inschrijven voor het eerste jaar door telefonisch contact op te nemen met de school.
Dat kan op het nummer 03 309 23 00.